Πατήρ [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0023 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πατήρ [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0023 ‰]

πατήρ Iωάννης, Πατήρ, Yιός και Άγιο Πνεύμα, δόξα πατρί, πάτερ Νικόλαε, Πατέρες της Εκκλησίας, όνομα πατρός, αγνώστου πατρός