Πατρίς [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.063 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πατρίς [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.063 ‰]

όπου γης και πατρίς, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αμύνεσθαι περί πάτρης