Πατρώος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0003 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πατρώος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0003 ‰]

πατρώα γη, πατρώα εδάφη