Πεδίο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.1091 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πεδίο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.1091 ‰]

οπτικό/ακουστικό/βαρυτικό/ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, βάθος πεδίου, πεδίο μάχης/ασκήσεων/βολής (στρατ.), το πεδίο της τιμής (έκφρ.), ηλύσια πεδία (έκφρ.)