Πεφωτισμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0011 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πεφωτισμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0011 ‰]

πεφωτισμένη μοναρχία/δεσποτεία