Πελάζω [ΣΧ/ΕΘΕΓ:18.5207 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πελάζω [ΣΧ/ΕΘΕΓ:18.5207 ‰]

όμοιος ομοίω αεί πελάζει