Πέλεκυς [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πέλεκυς [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

διπλός πέλεκυς, πέλεκυς της δικαιοσύνης, προϊστορικοί/λίθινοι πελέκεις