Πενία [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0027 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πενία [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0027 ‰]

η πενία τέχνας κατεργάζεται (γνωμ.), ευεργέτημα πενίας (νομ.), πνευματική/ ηθική/γλωσσική/πολιτιστική πενία