Πένης [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0006 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πένης [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0006 ‰]

φτωχός και πένης (έκφρ.), ανέστιος και πένης