Πέρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0163 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πέρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0163 ‰]

φέρω κτ. εις πέρας (έκφρ.), στα πέρατα του κόσμου/της γης/της οικουμένης