Περί [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.2722 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Περί [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.2722 ‰]

περί ανέμων και υδάτων, περί πολλού, περί τίνος πρόκειται; ο περί ου ο λόγος, περί όνου σκιάς (φρ.), αγωνίζομαι περί του σώματος