Περισκελίδα [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Περισκελίδα [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0 ‰]

χιτώνια και περισκελίδες παραλλαγής (στρατ.)