Πεσόντες οι [ΣΧ/ΕΘΕΓ:5.481 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πεσόντες οι [ΣΧ/ΕΘΕΓ:5.481 ‰]

το μνημείο των πεσόντων