Πετρελαιοπαραγωγός, -ός/-ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0012 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πετρελαιοπαραγωγός, -ός/-ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0012 ‰]

πετρελαιοπαραγωγές χώρες, πετρελαιοπαραγωγά κράτη