Πίπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1449 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πίπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1449 ‰]

όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος (φρ.)