Πίθος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πίθος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

ο πίθος των Δαναΐδων (έκφρ.)