Πλάνης [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλάνης [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

ζει/διάγει πλάνητα βίον, πλάνητες αστέρες, πλάνητες πυρετοί