Πλειοψηφών, -ούσα, -ούν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλειοψηφών, -ούσα, -ούν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002 ‰]

ο πλειοψηφών συνδυασμός/σύμβουλος, η πλειοψηφούσα παράταξη/άποψη