Πλείστος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0107 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλείστος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0107 ‰]

πλείστοι όσοι (έκφρ.), ως επί το πλείστον ή (κατά) το πλείστον