Πλην [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0585 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλην [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0585 ‰]

τα συν και τα πλην, εμμέσως πλήν σαφώς