Πλήρης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.205 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλήρης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.205 ‰]

πλήρης επιτυχία/αποτυχία/σαφήνεια/εξυπηρέτηση/καταστροφή, πλήρης διάσταση απόψεων, πλήρης δημοσιογραφική κάλυψη, πλήρης ημερών/ετών (φρ.)