Πλησίον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0056 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλησίον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0056 ‰]

αγάπα τον πλησίον σου