Πόδι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0939 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πόδι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0939 ‰]

εκ κεφαλής ες πόδας