Ποδήρης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ποδήρης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

ποδήρης χιτώνας