Ποιμένας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ποιμένας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

ο Καλός Ποιμένας ( = Χριστός)