Ποιώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0016 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ποιώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0016 ‰]

τα πάντα εν σοφία εποίησε (έκφρ.), ποιώ την νήσσαν (φρ.), δεν ξέρει/δε γνωρίζει η δεξιά του τι ποιεί η αριστερά του, αγρόν την πόλιν ποιεί