Πόρρω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πόρρω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

πόρρω απέχει κτ.