Ποσότητα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0723 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ποσότητα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0723 ‰]

αμελητέα ποσότης