Ποτάμιος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.005 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ποτάμιος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.005 ‰]

ποτάμια ύδατα/ρεύματα/αποθέματα