Ποτήριον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ποτήριον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

Άγιον Ποτήριον, απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο (φρ.)