Πους [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0024 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πους [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0024 ‰]

επί ποδός πολέμου (έκφρ.), κατά πόδας, παρά πόδα (στρατ.), αβρόχοις ποσί (φρ.), δισύλλαβοι/τρισύλλαβοι μετρικοί πόδες, ο πόδας της καθέτου,