Πρακτέον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πρακτέον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

περί του πρακτέου (έκφρ.), επί του πρακτέου (έκφρ.)