Πράττω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.111 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πράττω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.111 ‰]

τα πεπραγμένα