Προ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0896 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0896 ‰]

προ της εισόδου, προ των πυλών (φρ.), προ (σειράς) εκπλήξεων, προ του κινδύνου, προ διετίας, προ ολίγου (έκφρ.), προ πολλού, προ Xριστού, προ μεσημβρίας, προ καιρού, προ αμνημονεύτων χρόνων/ετών, προ των θυρών, προ τετελεσμένου γεγονότος