Προηγούμενος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2898 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προηγούμενος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2898 ‰]

άνευ προηγουμένου