Προλαλήσας, -ασα, -αν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0015 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προλαλήσας, -ασα, -αν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0015 ‰]

συμφωνώ/διαφωνώ με τον προλαλήσαντα