Προμήκης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προμήκης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

προμήκης μυελός (ανατ.)