Πρόπτωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν εμφανίσεις]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πρόπτωση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν εμφανίσεις]

πρόπτωση της μήτρας