Προς [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 1.2762 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προς [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 1.2762 ‰]

προς τα έξω/τα πίσω, λίγο προς τα έξω/προς τα πίσω, λίγο παρά έξω/παραπίσω, προς την Καλλιθέα, προς τα εκεί, προς στιγμή(ν), προς το παρόν, προς όφελός του/το συμφέρον του (έκφρ.), προς τούτο, προς τι; προς τιμή(ν) (έκφρ.), η σιωπή μου προς απάντησή σου, (και) μη προς κακοφανισμό σου, προς αποφυγή(ν), παράδειγμα προς αποφυγή(ν)/προς μίμηση, προς το θεαθήναι (φρ.), προς γνώση και συμμόρφωση (φρ.), έναν προς ένα, βήμα προς βήμα, σπιθαμή προς σπιθαμή, λέξη προς λέξη, τρία κιλά μήλα προς σαράντα δραχμές το κιλό, ένας προς εφτά, αίτηση προς το…, έκκληση προς τον…, σαν ίσοι προς ίσους, σαν άντρας προς άντρα, ως προς αυτό, αντίθετο προς τις αρχές μας, πάππου προς πάππου, προς Θεού, προς κακού μου, (πηγαίνω) προς νερού μου, τα προς το ζην