Προσάγω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0035 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προσάγω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0035 ‰]

προσάγω το μάρτυρα/αποδείξεις στο δικαστήριο