Προσαγωγή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0032 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προσαγωγή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0032 ‰]

προσαγωγή μαρτύρων/αποδεικτικών στοιχείων/υπόπτων στον ανακριτή, βίαιη προσαγωγή