Προσάπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.003 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προσάπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.003 ‰]

προσάπτω κατηγορία