Προσδένω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0023 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προσδένω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0023 ‰]

προσδεθείτε στο κάθισμά σας, προσδένω κπ. στο άρμα μου (φρ.)