Προσδοκώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0168 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προσδοκώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0168 ‰]

το προσδοκώμενο (κατηγορία του συντακτικού, που εκφράζεται κυρίως ως είδος υποθετικού λόγου και σε αντίστοιχες χρονικές προτάσεις)