Πρόσκειμαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0114 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πρόσκειμαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0114 ‰]

πρoσκείμενη γωνία