Πρόσθιος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πρόσθιος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025 ‰]

πρόσθια κολύμβηση