Ψεύδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0065 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ψεύδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0065 ‰]

ασύστολα ψεύδη.