Πτέρνα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0021 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πτέρνα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0021 ‰]

αχίλλειος πτέρνα