Πτωχός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν εμφανίσεις]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πτωχός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν εμφανίσεις]

υπέρ των πτωχών, μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, πτώχευση/πτωχεύω,