Ράβδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0082 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ράβδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0082 ‰]

όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος, αστυνομική ράβδος, ράβδος χρυσού, αγία ράβδος